20 jan 2023 09:16

Verzekering van de balanceringscapaciteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed ter verzekering van de balanceringscapaciteit van de netbeheerder.

Het ontwerp staat de netbeheerder toe om een biedverplichting in te stellen ter verzekering van de frequentieherstelreserves. Deze reserves zijn tijdens de winterperiode 2022-2023 nodig om de stabiliteit op en de veiligheid en betrouwbaarheid van het net te garanderen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.