16 jun 2010 12:18

Verzekering voor geneeskundige verzorging

Remgeld en derdebetalersregeling

Remgeld en derdebetalersregeling

De ministerraad gaat akkoord met een aantal initiatieven van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx op het vlak van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

De derdebetalersregeling voor de verstrekkingen ergotherapie wordt ingevoerd.

Het remgeld (persoonlijk aandeel) dat de patiënt moet betalen voor de raadpleging van een specialist wordt op maximum 15,50 euro vastgesteld.  

De vermindering van het remgeld voor de verstrekking van geneesheer-specialisten in de endocrino-diabetologie en de geriatrie na een verwijzing door de algemeen geneeskundige wordt uitgebreid tot de vier nieuwe verstrekkingen die werden ingevoerd op 1 februari 2007 voor de endocrino-diabetologie en 1 februari 2010 voor de geriatrie.