15 jan 2010 11:28

Verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Bepaling van het remgeld voor de nieuwe zorgverstrekking in oftalmologie

Bepaling van het remgeld voor de nieuwe zorgverstrekking in oftalmologie

De ministerraad heeft op initiatief van minister Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx het remgeld voor de nieuwe zorgverstrekking in de oftalmologie op 15% van het ereloon of ten hoogste 8,68 euro vastgelegd. Rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming betalen hiervoor geen remgeld. 

De nieuwe verstrekking heeft het nomenclatuurnummer 249270 en bestaat uit de digitale beeldvorming van de retina na injectie van een contrastmiddel of kleurstof. 

Het ontwerp dat de ministerraad hierover heeft goedgekeurd, wordt voorgelegd aan de Raad van State.