01 dec 2006 16:00

Verzekeringen van vrijwilligers

Voorwaarden voor collectieve verzekeringen en verzekeringen van vrijwilligers

Voorwaarden voor collectieve verzekeringen en verzekeringen van vrijwilligers

De ministerraad keurde twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de verzekeringen van vrijwilligers. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte en minister van Economie Marc Verwilghen legden ze aan de ministerraad voor. Het eerste ontwerp legt de minimum voorwaarden vast waaraan verzekeringsovereenkomsten moeten voldoen die de burgerlijke aansprakelijkheid dekken van organisaties die met vrijwilligers werken. Het tweede bepaalt hoe organisaties die met vrijwilligers werken kunnen toetreden tot de collectieve verzekering die de overheid ter beschikking zal stellen.