13 nov 2009 12:43

Verzekeringsovereenkomsten

Wijziging van de wettelijke voorschriften voor de verzekeringsovereenkomsten

Wijziging van de wettelijke voorschriften voor de verzekeringsovereenkomsten

De ministerraad heeft beslist de wet op de landverzekeringsovereenkomsten (*) te wijzigen met als doel de wijziging van verzekeringsovereenkomsten duidelijker te maken voor de verzekerde en de verzekeringsonderneming. Tegelijk biedt de wijziging de verzekerde meer bescherming en drukt de kosten ervan voor de verzekeraar.

Concreet biedt het voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck een oplossing voor de problematiek van wijzigingen van de wettelijke en reglementaire voorwaarden en van de premies van verzekeringsovereenkomsten. 

Zo moet de verzekeraar de verzekerde bij wijziging van de overeenkomst steeds voldoende informatie verschaffen, zodat die met kennis van zaken kan beslissen. De verzekeraar moet de tekst van de nieuwe voorwaarden aan de verzekerde voorleggen. Verder voert het wetsontwerp nieuwe bepalingen in die de aanvaarding van de nieuwe voorwaarden door de verzekerde regelen. 

Daarnaast voert de wet het gebruik van nieuwe communicatiemiddelen in die de kosten van de bekendmaking voor de verzekeraar kunnen drukken. De verzekerde zal echter steeds een schriftelijke kopie van de contract- en premievoorwaarden kunnen opvragen. 

(*) wijziging van de wet van 25 juni 1992.