15 dec 2015 16:02

Verzending van 48.605 boeteberichten wegens niet ingediende aangifte

Vandaag worden 48.605 berichten met boetes van 50 € tot 1.250 € verzonden wegens het niet indienen van de aangifte in de personenbelasting.


Een aantal belastingplichtigen kreeg einde september al een herinneringsbrief omdat ze hun aangifte nog niet hadden ingediend en bracht dit ondertussen niet in orde voor het aanslagjaar 2015.

Sinds meerdere jaren, helpt de FOD Financiën de belastingplichtigen bij de invulling van de aangifte. Verscheidene initiatieven zoals Tax-on-web, hulp bij het invullen in onze kantoren waarvan 1 miljoen belastingplichtigen gebruik maken en de voorstellen van vereenvoudigde aangiften zagen het licht.

Ondanks die hulp, dienden in 2014, 3,19 % van de belastingplichtigen hun aangifte niet in. Zij kregen in een eerste fase een herinneringsbrief en vervolgens een boetebericht. Daar bovenop kunnen, naargelang het geval, belastingverhogingen van 10 % tot 200 % worden opgelegd en/of een aanslag van ambtswege worden gevestigd.

Begin 2016 volgen er na behandeling van de betrokken dossiers door de controlediensten nog boeteberichten.