07 sep 2012 18:05

Vierdagenweek en halftijds werken in de openbare sector

De ministerraad in twee lezing twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de toepassing van de wet betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken in de openbare sector nader bepalen*.

Het  ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse bepalingen betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector en het ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector werden aangepast aan de opmerkingen van de Raad van State.

De ontwerpen omschrijven de praktische uitvoering van de vierwagenweek en het halftijds werken in de openbare sector met en zonder premie.

*wet van 19 juli 2012 (zie ook persbericht).