20 jul 2023 18:32

Vierde beheerscontract van ASTRID

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het vierde beheerscontract van ASTRID.

Sinds 1998 staat de naamloze vennootschap ASTRID, op initiatief van de Belgische overheid, in voor de uitbouw, het beheer en het onderhoud van een radio- en pagingnetwerk en meldkamers ten behoeve van alle hulp- en veiligheidsdiensten. Het bedrijf stelt de politie, brandweer en andere hulpdiensten in staat om de noodoproepen van de burgers te behandelen en onderling efficiënt te communiceren, om zo het goede verloop van de operaties op het terrein en de veiligheid van de burger te verzekeren.

Het ontwerp van koninklijk besluit regelt het vierde beheerscontract tussen ASTRID en de Belgische Staat en beslaat de periode 2023-2027. Meer specifiek vertaalt het beheerscontract de doelstellingen en krachtlijnen van het bedrijfsplan in concrete afspraken waaraan ASTRID zich gedurende vijf jaar moet houden in ruil voor financiële middelen van de federale overheid. Ten opzichte van het derde beheerscontract omvat het nieuwe contract kleine wijzigingen die voortvloeien uit wettelijke en technologische ontwikkelingen en betreffen de belangrijkste wijzigingen:

  • de uitbreiding van de door ASTRID aangeboden diensten om het toekomstige 5G-netwerk op te nemen en het vooruitlopen op de geleidelijke ontmanteling van de huidige TETRA- en pagingnetwerken
  • de formalisering van de oprichting van het Strategisch Gebruikers Overlegcomité, waarin alle disciplines die gebruik maken van de door ASTRID aangeboden diensten strategisch vertegenwoordigd zijn

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.