18 dec 2015 17:54

Vijfde Europese school in Brussel tegen schooljaar 2019-2020

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met de terbeschikkingstelling van een vijfde Europese School tegen 2019-2020.

Het aantal inschrijvingen aan de Europese Scholen stijgen, waardoor de huidige capaciteit van de Europese Scholen vanaf schooljaar 2017-2018 niet meer zal voldoen. Vanaf schooljaar 2019-2020 zullen 2500 bijkomende plaatsen nodig zijn, vooral in het kleuteronderwijs, het lager onderwijs en de eerste graad van het middelbaar onderwijs. Tegen 2019-2020 moet er dus een vijfde Europese school zijn om aan die groei te kunnen voldoen. Voorlopig wordt de site van Berkendael nog langer opengehouden, tot aan de opening van een bijkomende Europese School.