09 dec 2016 14:49

Visienota voor een beter beveiligde huisvesting voor de gerechtelijke diensten rond de Poelaertcampus

De ministerraad verleent op voorstel van minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geens zijn akkoordmet de visie over de aanpak voor restauratie van het Brusselse Justitiepaleis, onder andere het behoud van de correctionele keten in het Justitiepaleis.

De ministerraad had eerder beslist om de correctionele keten uit het justitiepaleis te halen en de diensten onder te brengen op de Poelaertcampus. Ondertussen is echter uit een haalbaarheidsstudie op vraag van de FOD Justitie gebleken dat dat niet de meest aangewezen piste is. Een veilige en efficiënte organisatie van de correctionele keten is mogelijk binnen het justitiepaleis.

Om de concrete inplanting van deze diensten en de gehele renovatie van alle niveaus in het Justitiepaleis uit te werken, dient nu vooreerst een multidisciplinair studieteam te worden aangesteld. Het team zal onder andere volgende taken uitvoeren:

  • historische studie uitvoeren van het Justitiepaleis om te kunnen bepalen welke elementen origineel zijn en welke niet, en in welke mate deze moeten/kunnen gerestaureerd worden
  • het opmaken van de inrichtingsplannen voor het huisvesten van de gerechtelijke diensten, rekening houdend met de geactualiseerde behoefteprogramma’s van Justitie
  • het opmaken van een planning van de werken (fasering) en de nodige bestekken rekening houdend met het vertrek of aankomst of tijdelijke verhuis van de verschillende diensten
  • de opvolging van de uitvoering van de werken

De ministerraad belast de Regie der Gebouwen daarom met het voorbereiden van de overheidsopdracht om specifieke studies in te stellen die zullen bijdragen aan het multidisciplinair studieteam.