17 mei 2013 14:31

Vliegende start voor Tax-on-web!

Twee maanden vóór de uiterste indieningsdatum van de aangifte via Tax-on-web zijn er dubbel zoveel aangiften ingediend dan verleden jaar.

Tax-on-web is dit jaar beschikbaar vanaf 24 april. Net zoals vorig jaar is de uiterste indieningsdatum 17 juli. Tot op vandaag, twee maanden vóór het verstrijken van die uiterste datum, klokt Tax-on-web af op 271.717 aangiften. Dit is bijna dubbel zoveel als verleden jaar op hetzelfde tijdstip. Er waren toen 138.990 ingediende aangiften. 

De burgers die hun aangifte on-line indienen krijgen hun aanslagbiljet eerder dan zij die vasthouden aan een papieren aangifte. En zelfs bij de indieners via Tax-on-web geldt: wie eerst indient, krijgt eerst het aanslagbiljet. 

De editie 2013 van Tax-on-web bevat opnieuw bijkomende vooraf ingevulde rubrieken zoals de gezinslasten, opzeggingsvergoedingen en sommige baten. Bovendien kan men voortaan reeds ingevulde en geregistreerde aangiften één keer verbeteren vóór de uiterste indieningsdatum.