29 jan 2021 17:27

VN Mensenrechtenraad: derde nationaal rapport voor het Universeel Periodiek Onderzoek

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès akte van het derde nationaal rapport voor het Universeel Periodiek Onderzoek (UPR) van de VN Mensenrechtenraad. 

Het UPR bestaat uit een peer review mechanisme waarbij staten de mensenrechtensituatie in een land evalueren door vragen en aanbevelingen te formuleren aan het betrokken land op basis van verschillende rapporten: een nationaal rapport, een compilatie van informatie opgesteld door het VN Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten en een samenvatting opgesteld door het VN Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de informatie ingediend door stakeholders.

In dit geval gaat het om het derde nationaal rapport, voorbereid door België zelf. De focus wordt gelegd op de uitvoering van de 187 door België aanvaarde aanbevelingen tijdens de tweede cyclus en op eventuele nieuwe ontwikkelingen inzake mensenrechten, met inbegrip van eventuele uitdagingen en beperkingen. 

Het definitieve rapport dient ten laatste op 1 februari 2021 aan de VN te worden overgemaakt.