03 dec 2010 11:08

Voedselketen

Autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

Autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen.

Het ontwerp stemt de Belgische reglementering beter af op de Europese wetgeving, namelijk op het zogenaamde hygiënepakket. Dat pakket bestaat uit drie Europese verordeningen (*) over de hygiëne van levensmiddelen en diervoeders.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

(*) EG-verordeningen nrs. 178/2002, 852/2004 en 183/2005.