02 dec 2005 16:00

Vogelgriep

Belgisch standpunt over de Europese en internationale samenwerking tegen de vogelgriep en de pandemische griep

Belgisch standpunt over de Europese en internationale samenwerking tegen de vogelgriep en de pandemische griep

De Ministerraad nam een gezamenlijk standpunt in op het vlak van de Europese en de internationale samenwerking over de pandemische griep en de vogelgriep. Dat standpunt stelden de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de heer Armand De Decker, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Didier Donfut, Staatssecretaris voor Europese zaken in een nota aan de Ministerraad voor. België wenst dat het Europese Centrum voor Controle en Preventie van Ziekte (ECDC) zijn adviezen aan de verschillende verantwoordelijke coördinatiemechanismen van de lidstaten overmaakt, zodat die er rekening mee kunnen houden, wanneer ze over maatregelen beslissen. België wil ook dat de Europese Commissie en de lidstaten het onderzoek naar de ontwikkeling en de snelle en efficiënte productie van een pandemisch vaccin stimuleert. België pleit ervoor de aanbevelingen van de WGO op het vlak van de vaccinatie van risicogroepen voor de seizoensgriep na te streven, door de productiecapaciteit van het pandemisch vaccin voor de seizoensgroep te verhogen. Zo kan men de bescherming tijdens interpandemische periodes versterken en een toereikende productiecapaciteit van het pandemisch vaccin sneller bereiken. Wat de productie en de ontwikkeling van vaccins betreft, is België voorstander van een partnerschap tussen de openbare en de privé sector (PPP). België wil vermijden dat wanneer een uitzonderlijke pandemie zich voordoet, de exclusieve rechten van een bedrijf dat ergens ter wereld een geschikt vaccin heeft ontwikkeld, een hindernis vormen, om snel en massaal te produceren en voldoende voorraden op te bouwen. De Ministerraad belastte de FOD's Volksgezondheid, Economie en Buitenlandse Zaken met de juridische analyse van de bestaande internationale juridische mogelijkheden.