03 mei 2024 17:51

Vogelgriepvirus: middelen uit crisisreserve FAVV voor 2024

De ministerraad geeft het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval, toestemming om haar crisisreserve verder te gebruiken voor de bestrijding van vogelgriep in 2024.

De ministerraad heeft op 8 juli 2022 de epizoötie met hoogpathogene H5-vogelgriepvirussen erkend als een onvoorzien incident. Deze erkenning laat het FAVV toe om de kosten ervan te dekken via haar crisisreserve van 10 miljoen euro.

In 2022 en 2023 heeft het FAVV haar crisisreserve aangesproken voor een bedrag van 6.492.000 euro. Het is echter de verwachting dat ook in 2024 de kosten voor het beheer van vogelgriep hoog zullen blijven. De hoogpathogene vogelgriepvirussen van het type H5 zijn ook in de afgelopen maanden aanwezig gebleven bij wilde vogels. Dit betekent dat het FAVV ook dit jaar en zeker in het najaar op geregelde basis opnieuw besmettingen bij pluimvee en gehouden vogels zal vaststellen en moeten beheren.

In het licht van deze prognoses krijgt het FAVV de toestemming van de ministerraad om de resterende 3.508.000 euro van de crisisreserve verder te gebruiken voor de bestrijding van hoogpathogene vogelgriep in 2024.