16 jun 2011 12:21

Volksgezondheid

Een oplossing voor de afgestudeerden kinesitherapie van 2010

Een oplossing voor de afgestudeerden kinesitherapie van 2010

Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx heeft de ministerraad verschillende beslissingen genomen voor de kinesitherapeuten die in 2010 zijn afgestudeerd:

  • Alle Nederlandstalige afgestudeerden en de Franstalige laureaten van het selectie-examen van 30 oktober 2010 krijgen een definitief Riziv-nummer, als ze hiervoor een aanvraag indienen. Hiertoe zullen de resultaten van het examen publiek worden gemaakt voor 30 juni 2011.
  • Het voorlopige Riziv-nummer van de Franstalige kinesitherapeuten die niet zijn weerhouden in het kader van het examen van 30 oktober 2010 wordt verlengd tot de publicatie van de resultaten van het examen in 2011. Dankzij deze uitzonderlijke maatregel kunnen de kandidaten, indien ze het wensen, opnieuw deelnemen aan het examen in 2011 en, indien ze weerhouden zijn, een definitief Riziv-nummer verkrijgen. 
  • In de toekomst zullen de resultaten van het selectie-examen publiek gemaakt worden binnen de acht werkdagen na de verbetering van de examens en ten laatste op 31 december van het jaar waarin het examen plaatsvond. 

De minister zal bovendien het overleg verderzetten dat werd opgestart met de gemeenschappen over de aanbeveling van de Planningscommissie om de afschaffing van het examen te koppelen aan de organisatie van verschillende vakkenpakketten die in de kinesitherapiestudies worden geïntegreerd.