23 dec 2011 10:50

Volksgezondheid

Diverse bepalingen inzake gezondheid

Diverse bepalingen inzake gezondheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een voorontwerp van wet goed met diverse dringende bepalingen inzake gezondheid. Het gaat om dringende maatregelen die het regeerakkoord uitvoeren en die nog voor 1 maart 2012 van kracht moeten worden.

Maatregelen geneesmiddelen (wet 14 juli 1994 en uitoefening van de gezondheidszorgberoepen - kb van 14 november 1967 )

  • De apotheker zal elke acute behandeling met een antibioticum of een antimycoticum kunnen behandelen als een voorschrift op stofnaam (VOS). Er geldt een uitzondering wanneer de geneesheer eist dat zijn voorschrift strikt wordt gevolgd (allergie voor een bestanddeel van het geneesmiddel). De terugbetalingsregels zullen de apotheker verplichten om in het kader van die voorschriften het goedkoopste geneesmiddel af te leveren.
  • Op 1 april 2012 wordt een sterkere daling toegepast op de geneesmiddelen van categorie A (100% terugbetaald) bij hun intrede in de referentieterugbetaling (41% in plaats van 31%) en vervolgens na vier jaar in de referentieterugbetaling (7% in plaats van 5,5%). De alternatieve vormen van het geneesmiddel (inspuitbaar, siroop,...)  dat onderworpen is aan de concurrentie van de generische geneesmiddelen en zijn zustermoleculen (isomeren), waarvoor al een uitzondering gold, zullen verminderd worden met de helft van de percentages van de verplichte dalingen.  
  • Voor de instellingen voor bejaarden kan de koning bijzondere terugbetalingsregels instellen, onder meer bij aflevering per individuele dosis. 
  • De mogelijkheid om contracten af te sluiten met een farmaceutisch bedrijf - wat thans zeer beperkt is - wordt verruimd bij een verplichte prijsdaling. De verruiming geldt ook in het kader van de verplichte vermelding van prijzen in de andere EU-lidstaten voor terugbetaalbare  farmaceutische specialiteiten onder octrooibescherming. Die bepaling zal voor België een automatische aanpassing van de prijzen tot gevolg hebben.  

Administratiekosten van de verzekeringsinstellingen

  • Door de bijzonder moeilijke begrotingscontext  heeft de regering beslist de verzekeringsinstellingen te doen besparen op hun administratiekosten die bij wet voorzien zijn.  

Prijsblokkering

  • Prijsverhogingen van geneesmiddelen worden geblokkeerd tenzij in geval van gegronde sanitaire redenen.  

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.