02 apr 2010 13:40

Volksgezondheid: niet-conventionele praktijken

Erkenning van de beroepsorganisaties van de beoefenaars van een niet-conventionele praktijk

Erkenning van de beroepsorganisaties van de beoefenaars van een niet-conventionele praktijk

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over de erkenning van de beroepsorganisaties van de beoefenaars van niet-conventionele praktijken of praktijken die alsdusdanig kunnen worden gekwalificeerd.

Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx erkent 13 beroepsorganisaties van niet-conventionele praktijken (*):

 • Unie van Osteopaten (UVO), Wilrijk
 • European Federation for Oriental Medicine (EUFOM), Eigenbilzen
 • Algemene Belgische Acupuncturistenvereniging Diploma China (ABADIC), Brussel
 • Register voor Osteopaten van België (ROB), Brussel
 • Belgische Unie van Osteopaten (BUO), Brussel
 • Belgische Vereniging voor Osteopathie (BVO), Brussel
 • Belgian Acupunctors Federation (BAF), Schoten
 • Liga Homeopathica Classica (LHC), Antwerpen
 • Unio Homoeopathica Belgica (UHB), Brussel
 • Beroepsvereniging van Geneesheren-Acupuncturisten van België (BGAB), Brussel
 • Belgisch Syndicaat van Chiropraxie, Brussel
 • Belgische Associatie van Klassieke Osteopaten (BAKO), Schoten
 • Unie van gediplomeerden in de Kinesitherapie en de Osteopathie (UKO), Lede

De organisaties kunnen vaste en plaatsvervangende leden voordragen die zetelen in de kamers en in de commissie die de criteria voorstellen om deze praktijken te omkaderen.

(*) op basis van artikel 2, § 1, 3° van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken.