03 sep 2010 11:52

Volksgezondheid: niet-conventionele praktijken

Erkenning van de beroepsorganisaties van de beoefenaars van een niet-conventionele praktijk - Tweede lezing

Erkenning van de beroepsorganisaties van de beoefenaars van een niet-conventionele praktijk - Tweede lezing

De ministerraad heeft in tweede lezing een voorontwerp van wet goedgekeurd tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 6 april 2010 houdende erkenning van de beroepsorganisaties van de beoefenaars van niet-conventionele praktijken of praktijken die alsdusdanig kunnen worden gekwalificeerd.

Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx erkent 13 beroepsorganisaties van niet-conventionele praktijken (*):

 • Unie van Osteopaten (UVO), Wilrijk
 • European Federation for Oriental Medicine (EUFOM), Eigenbilzen
 • Algemene Belgische Acupuncturistenvereniging Diploma China (ABADIC), Brussel
 • Register voor Osteopaten van België (ROB), Brussel
 • Belgische Unie van Osteopaten (BUO), Brussel
 • Belgische Vereniging voor Osteopathie (BVO), Brussel
 • Belgian Acupunctors Federation (BAF), Schoten
 • Liga Homeopathica Classica (LHC), Antwerpen
 • Unio Homoeopathica Belgica (UHB), Brussel
 • Beroepsvereniging van Geneesheren-Acupuncturisten van België (BGAB), Brussel
 • Belgisch Syndicaat van Chiropraxie, Brussel
 • Belgische Associatie van Klassieke Osteopaten (BAKO), Schoten
 • Unie van gediplomeerden in de Kinesitherapie en de Osteopathie (UKO), Lede

De organisaties kunnen vaste en plaatsvervangende leden voordragen die zetelen in de kamers met betrekking tot elke niet-conventionele praktijk. Deze zullen, op hun beurt, vertegenwoordigers kunnen voorstellen om te zetelen in de paritaire commissie die de criteria voorstelt om deze praktijken te omkaderen.

(*) op basis van artikel 2, § 1, 3° van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken.