07 mei 2021 17:03

Volksgezondheid: overheidsopdracht betreffende plasmaderivaten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht voor de verwerking van plasma dat wordt geleverd door de bloedinstellingen in België en voor de verzekering van een voldoende aanbod van stabiele plasmaderivaten aan de ziekenhuizen, vervaardigd op basis van het geleverde plasma onder toezicht van de FOD Volksgezondheid.

Het gaat om een openbare procedure voor vier jaar betreffende de verwerking van plasma dat aangeleverd wordt door de bloedinstellingen in België en de verzekering van een voldoende aanbod stabiele plasmaderivaten (albumine oplossingen en immuunglobulinen voor intraveneuze toediening) aan de ziekenhuizen, vervaardigd op basis van het geleverde plasma.

De FOD Volksgezondheid moet toezien op de leveringen van plasma door de bloedinstellingen, de verplichtingen van de opdrachtnemer en de afname van de betrokken plasmaderivaten door de ziekenhuizen.