02 okt 2012 17:32

Voorafbetalingen van belasting - Derde vervaldag (10 oktober 2012)

Elk jaar zijn er vier belangrijke vervaldagen op het vlak van voorafbetalingen. Wat de derde vervaldag betreft, moeten de voorafbetalingen gedaan worden ten laatste op 10 oktober 2012.
De vennootschappen en zelfstandigen vermijden een belastingvermeerdering van 2% door nu een voorafbetaling te doen.
De loon- en weddetrekkers, gepensioneerden en renteniers kunnen een bonificatie van 1% genieten door op 10 oktober een voorafbetaling te doen.

Wanneer een particulier elk jaar een belastingsupplement betaalt nadat hij zijn aangifte heeft ingediend (b.v. op de lonen van twee verschillende werkgevers …), kan hij een belastingvermindering genieten door dit belastingsupplement geheel of gedeeltelijk op voorhand te betalen. Telkens er een storting op voorhand gebeurt, wordt er een korting toegevoegd aan het voorafbetaalde bedrag. Hoe vroeger in het jaar de betalingen worden gedaan, hoe hoger het percentage van de korting en hoe minder belastingen er dus zullen worden betaald.

Zelfstandigen en vennootschappen moeten voorafbetalingen doen, zo niet wordt hen een belastingvermeerdering opgelegd; met uitsluiting van een jonge zelfstandige die gedurende de eerste drie jaren van zijn zelfstandige activiteit vrijgesteld is van voorafbetalingen.

Meer inlichtingen

  • bij de controledienst van de directe belastingen;
  • bij de Dienst der Voorafbetalingen op telefoonnummer 02/576.40.40 (waar een gedetailleerde brochure kan worden gevraagd);
  • op de internetsite van de Federale Overheidsdienst Financiën;
  • bij het Contactcenter van de Federale overheidsdienst Financiën op telefoonnummer 02/572.57.57.