03 apr 2014 11:42

Voorafbetalingen van belastingen

10 april 2014 is de eerste vervaldag voor de voorafbetalingen van belastingen.

Vennootschappen kunnen de vermeerdering van 2,25 % voorkomen door storting op rekeningnummer IBAN: BE20 6792 0023 3056 en BIC: PCHQ BEBB.

Zelfstandigen kunnen die vermeerdering ook voorkomen door storting op rekeningnummer IBAN: BE07 6792 0023 4066 en BIC: PCHQ BEBB.

Loon- en weddetrekkenden, gepensioneerden en renteniers die een belastingsupplement betalen krijgen een korting van 1,13 % door storting op rekeningnummer IBAN: BE07 6792 0023 4066 en BIC: PCHQ BEBB.


Meer inlichtingen krijgt u bij uw controle der directe belastingen of bij de Dienst der Voorafbetalingen via het nummer: 02/576.40.40. Een gedetailleerde brochure is op eenvoudige aanvraag bij die dienst verkrijgbaar.
Zie ook de internetsite van de Federale Overheidsdienst Financiën http://financien.belgium.be.