15 dec 2014 10:56

Voorafbetalingen van belastingen

22 december 2014 is de vierde vervaldag voor de voorafbetalingen van belastingen.

Vennootschappen kunnen de vermeerdering van 1,5% voorkomen door storting op rekeningnummer IBAN: BE20 6792 0023 3056 en BIC: PCHQ BEBB.

Zelfstandigen kunnen die vermeerdering ook voorkomen door storting op rekeningnummer IBAN: BE07 6792 0023 4066 en BIC: PCHQ BEBB.

Loon- en weddetrekkenden, gepensioneerden en renteniers die een belastingsupplement betalen krijgen een korting van 0,75% door storting op rekeningnummer IBAN: BE07 6792 0023 4066 en BIC: PCHQ BEBB.


Meer inlichtingen krijgt u bij uw controle der directe belastingen of bij de Dienst der Voorafbetalingen via het nummer: 02/576 .40.40.
Een gedetailleerde brochure is op eenvoudige aanvraag bij die dienst verkrijgbaar.
Meer inlichtingen zijn ook beschikbaar via de Internetsite van de Federale Overheidsdienst Financiën http://financien.belgium.be/nl/