11 sep 2009 15:18

Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Mandaten van de leden van het College van leidinggevenden van de dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken verlengd

Mandaten van de leden van het College van leidinggevenden van de dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken verlengd

De mandaten van de leden van het College van leidinggevenden van de dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken worden vanaf 1 oktober 2009 met een half jaar verlengd. Minister van Financiën Didier Reynders heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit hierover voorgelegd.

Het mandaat van de leden duurt dus vijf jaar en half. Dankzij de  verlenging kan het College voorafgaande beslissingen in fiscale zaken blijven nemen, wat gezien de huidige economische context uiterst belangrijk is. De mandaten van de leden liepen immers ten einde. Ondertussen wordt een ingrijpende wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 2004 voorbereid. 

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor onderhandeling voorgelegd aan het Comité van sector II en daarna voor advies aan de Raad van State.

(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 2004 houdende oprichting van de dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken bij de FOD Financiën.