26 apr 2019 16:29

Voorbereidende studie voor de organisatie van de 26ste Klimaatconferentie van de Verenigde Naties

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem akkoord met de uitvoering van de voorbereidende studie voor de organisatie van de 26ste Klimaatconferentie van de verdragsluitende partijen van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties.

Het Klimaatverdrag werd in 1992 aangenomen op de Klimaattop van Rio de Janeiro. Jaarlijks vergaderen de verdragsluitende partijen op de Conference of the Parties (COP). De kandidatuur van België om de COP26 in 2020 te organiseren werd op initiatief van de Waalse Regering aan het Overlegcomité van 27 maart 2019 voorgelegd. De federale regering heeft voorgesteld een voorbereidende studie uit te voeren, die de volgende luiken omvat:

  • de kostprijs van de organisatie
  • de organisatorische aspecten en haalbaarheid
  • de economische terugverdieneffecten

Er wordt een taskforce opgericht die de voorbereiding en de uitvoering van deze studie begeleidt. Deze heeft als opdracht:

  • het in kaart brengen van alle nuttige elementen waarover de administraties zelf beschikken
  • de inschatting van de noodzaak van een externe studie
  • de uitwerking van een eventueel bestek voor een overheidsopdracht
  • de begeleiding van de uitvoering van de studie

De taskforce zal binnen de maand de resultaten van haar werkzaamheden aan de regering overhandigen.