24 jul 2015 16:04

Voorbereiding doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

De ministerraad heeft op initiatief van eerste minister Charles Michel kennis genomen van de voorbereiding en de opvolging van de post-2015 VN-top, die van 25 tot 27 september 2015 in New York doorgaat, en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die er zullen worden aangenomen.

De post-2015 VN-top komt samen om een akkoord te bereiken over een omvattende agenda voor duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding. De agenda zal op basis van 17 duurzameontwikkelingsdoelstellingen (sustainable develpment goals) voor de komende 15 jaar een normatief kader scheppen op het vlak van milieu, sociale vooruitgang en inclusieve economische groei. De agenda bouwt voort op de millenniumdoelstellingen die eind 2015 aflopen.