20 okt 2016 13:37

Voorbereiding van de Europese Raad van 20 en 21 oktober 2016

De ministerraad neemt akte van de voorbereidingen van de Europese Raad van 20 en 21 oktober 2016 in Brussel.

Tijdens de Raad zullen de volgende punten aan bod komen:

  • migratie- en vluchtelingencrisis: balans van de tenuitvoerlegging van de vorige beleidslijnen
  • Europees handelsbeleid
  • gedachtewisseling over de betrekkingen tussen de EU en Rusland