24 jun 2016 14:25

Voorbereiding van de Europese Raad van 28 en 29 juni 2016

De ministerraad heeft kennis genomen van de voorbereidingen voor de Europese Raad van 28 en 29 juni 2016 in Brussel.

De volgende punten zullen aan bod komen tijdens de Raad:

  • uitslag van het Britse referendum
  • stand van zaken van de tenuitvoerlegging van de alomvattende aanpak inzake migratie
  • jobs, groei en investeringen
  • samenwerking tussen de EU en de NAVO, voorzien in aanloop naar de NAVO-top in Warschau op 8 en 9 juli