15 jun 2012 18:30

Voorbereiding van de RIO+20-conferentie

De ministerraad neemt akte van de Belgische positie over de doelstellingen en de prioriteiten van de RIO+20-conferentie die minister van Ontwikkelingssamenwerking Paul Magnette en minister van Duurzame Ontwikkeling Steven Vanackere voorstelden.

Van 20 tot 22 juni 2012 vindt in Rio de Janeiro de conferentie van de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling plaats. De bedoeling is om een nieuw politiek engagement voor duurzame ontwikkeling aan te gaan. Er zijn twee globale thema's: groene economie in de context van de duurzame ontwikkeling en de uitbanning van de armoede, en het institutionele kader voor duurzame ontwikkeling. De positie van België is gebaseerd op de nota die onder de coördinatie van de POD Duurzame Ontwikkeling en de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking werd opgesteld. De nota identificeert de politieke prioriteiten en de engagementen waarop België zal inzetten binnen het standpunt van de EU.