16 nov 2018 18:05

Voorbereiding van de sociale verkiezingen in 2020

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een voorontwerp van wet goed ter voorbereiding van de sociale verkiezingen in 2020.

De sociale verkiezingen moeten elke vier jaar plaatsvinden, met het oog op de aanduiding van de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk. Tijdens de vorige sociale verkiezingen werd de verkiezingsprocedure beheerst door de wet van 4 december 2007. De volgende sociale verkiezingen zouden moeten plaatsvinden in de loop van de maand mei 2020. Zodoende moeten vanaf nu de teksten worden voorbereid die de volgende verkiezingen zullen beheersen. De huidige regelgeving zal dan ook worden aangepast om klaar te zijn voor de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020. Deze procedure strekt zich uit over een duur van 150 dagen en begint al in december 2019.

De ministerraad gaat eveneens akkoord met de voltijdse aanwerving van twee personen voor juridische en administratieve ondersteuning en van twee webontwikkelaars voor bepaalde duur voor een periode van één jaar, binnen de beschikbare kredieten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk