16 sep 2022 16:04

Voorlopig verdelingsplan van de subsidies voor het dienstjaar 2022 van de Nationale Loterij

De ministerraad keurt op voorstel van de minister belast met de Nationale Loterij, Vincent Van Peteghem, een ontwerp van koninklijk besluit goed tot bepaling van het voorlopige verdelingsplan van de subsidies voor het dienstjaar 2022 van de Nationale Loterij.

Dit koninklijk besluit beoogt het voorlopige verdelingsplan vast te leggen op basis van de prognoseresultaten voor 2022. De maatschappelijke return van de Nationale Loterij in 2022 bedraagt 345 miljoen euro, d.w.z. 135 miljoen euro monopolierente, 10 miljoen euro uitzonderlijke monopolierente en 200 miljoen euro voor de goede doelen via dit koninklijk besluit tot voorlopige verdeling van de subsidies, waarvan 27,44% ten gunste van de gemeenschappen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.