28 feb 2014 15:59

Voorlopig verdelingsplan van de toelagen van de Nationale Loterij voor 2014

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Koen Geens het voorlopige verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor 2014 goed.

De totaalenveloppe die voor subsidies wordt vrijgemaakt bedraagt 205,3 miljoen euro. Een deel van de middelen gaat naar de wettelijke begunstigden zoals de gemeenschappen, de Nationale Kas voor Rampenschade, het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid en de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGOS). Daarnaast worden subsidies toegekend aan tal van instellingen en organisaties van bijzonder maatschappelijk, cultureel of wetenschappelijk belang. Ook dit jaar zullen de projectoproepen Duurzame ontwikkeling, Armoedebestrijding en Millenniumdoelstellingen worden georganiseerd.

In 2014 wordt een extra inspanning gedaan voor de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen, Flagey, Belgian Paralympic Committee, Bozar  en voor het Antigifcentrum.