20 jul 2018 15:21

Voorlopige regels voor de beheerscontracten van NMBS en van Infrabel

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed waarin de voorlopige regels worden vastgesteld die als beheerscontracten van Infrabel en van de NMBS gelden.

Het ontwerp is enerzijds bedoeld om de noodzakelijke wettelijke basis tot stand te brengen voor de storting van subsidies om de uitgaven te compenseren van projecten inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme ten laste van de NMBS en voor projecten inzake bijkomende investeringen op het gebied van beveiliging en veiligheid ten gunste van Infrabel. Anderzijds wijst het ontwerp een bijkomend bedrag van 17 miljoen euro toe aan de investeringen bij de toelagen van Infrabel.

Het voorziet de volgende maatregelen:

  • de toewijzing van 6,4 miljoen euro bijkomende toelagen aan Infrabel en de NMBS voor de bestrijding van het binnendringen van ramvoertuigen in stations door paaltjes te installeren, de bestrijding van het binnendringen van onbevoegden in het spoorgebied en het effect ervan op de stiptheid, en ten slotte voor de beveiliging van nationale kritieke infrastructuren
  • de overdracht van een exploitatietoelage van Infrabel van 17 miljoen euro naar de jaarlijkse investeringstoelage om in 2018 hoofdzakelijk werken uit te voeren voor de vernieuwing van kunstwerken, sporen en signalisatie. Deze overdracht is mogelijk gemaakt door het aanzienlijke positieve bedrijfsresultaat van de infrastructuurbeheerder in 2017 en draagt bij aan het in goede staat houden van het gehele net, met name de routes met weinig verkeer. Van deze 17 miljoen euro zal ook 500.000 euro worden toegewezen voor de versnelling van de studies over de verbinding Athus-Mont-St-Martin voor goederentreinen

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden