30 mei 2013 19:42

Voorontwerp van programmawet - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van programmawet goed.

Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.