16 nov 2020 19:47

Voorontwerp van wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de Covid-19-pandemie

Het voorontwerp van wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de Covid-19-pandemie bevat de fiscale en sociale steunmaatregelen ten voordele van de ondernemingen, de zelfstandigen, de werknemers en de meest kwetsbaren die via wet moeten worden uitgevoerd.

Het voorontwerp van wet zal nu voor hoogdringend advies naar de Raad van State worden overgemaakt.

Het wordt daarna, voor tweede lezing, opnieuw aan de ministerraad voorgelegd.