07 nov 2013 18:21

Vooronwerp van wet

De ministerraad keurt een voorontwerp van programmawet goed dat de begroting 2014 uitvoert.

De ministerraad keurt een voorontwerp van programmawet goed dat de begroting 2014 uitvoert.