31 aug 2018 17:57

Voorstel tot organisatie van technische coördinaties inzake de digitale dossiers

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders akkoord met de organisatie van technische coördinaties inzake de digitale dossiers op Europees en internationaal niveau.

In de afgelopen jaren heeft de 'ontwrichtende' digitale evolutie onze maatschappij ingrijpend veranderd. De lancering in 2015 van het uitgebreide wetgevingsproject dat onder de digitale eengemaakte markt valt, streeft ernaar tegemoet te komen aan deze digitalisering en neemt sindsdien de belangrijkste plaats in op de Europese agenda. Een coherent en transversaal Belgisch standpunt is essentieel om de kansen, die deze revolutie biedt, niet te missen. België draagt bij aan de realisatie van dit Europees digitaal project.

De ministerraad stemt in dit kader in met het voorstel tot oprichting van een netwerk van contactpunten die in elke administratie aangewezen zullen worden en verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van informatie aan de aangewezen coördinatoren binnen de FOD Buitenlandse Zaken. Een contactpunt zal ook in elke beleidscel worden aangewezen. Het doel van dit netwerk is om de Belgische standpunten op technisch niveau te coördineren.

De oprichting van een multidisciplinaire taskforce zou deze nieuwe uitdaging kunnen aangaan zonder de samenwerkingsakkoorden te wijzigen. Deze nieuwe cel zal in staat moeten zijn de nodige technische coördinatievergaderingen te organiseren om een Belgische positie in deze transversale dossiers te bepalen, met de steun van een netwerk van experten ('digital contact points'), die in elke administratie moeten worden aangewezen. De taskforce en zijn netwerk zullen ook de vlotte overdracht van de nodige informatie vergemakkelijken.