30 okt 2015 14:35

Voorstel voor een Belgische rechter bij het Gerecht van de Europese Unie

De ministerraad benoemt de Belgische kandidaat die zal voorgedragen worden als rechter bij het Gerecht van de Europese Unie in Luxembourg.

De Belgische regering is uitgenodigd om, voor het eind van oktober, een kandidaat voor te dragen voor de functie als rechter bij het Gerecht van de Europese Unie. De ministerraad heeft beslist om de heer M. Paul Nihoul voor te dragen. Nihoul, die hoogleraar is in het vakgebied Europees recht aan de Université catholique de Louvain (UCL), is voorzitter van het Institut de recherche en sciences juridiques van de UCL en oefent ook andere academische mandaten uit. Hij is auteur van tal van juridische publicaties in internationale en Belgische tijdschriften. Verder is hij lid van verschillende verenigingen die verband houden met het Europees recht.

Het Gerecht van Eerste Aanleg telt momenteel 28 rechters. Ze worden voor een (hernieuwbaar) mandaat van zes jaar benoemd. Deze benoemingen moeten na een gemeenschappelijk akkoord van de regeringen bepaald worden.

De beslissing van de ministerraad wordt bekendgemaakt aan de permanente vertegenwoordiger van België bij de Europese Unie. M. Nihoul zou zijn functie op 1 september 2016 moeten opnemen.