18 jul 2022 12:36

Voorstelling van de feestelijkheden georganiseerd in Brussel tijdens de Nationale Feestdag 2022

Donderdag 21 juli, onze Nationale Feestdag, zal in het teken staan van de bedoeling ervan van oudsher:   feesten!  Na twee jaar van gezondheidscrisis keren we dit jaar terug naar een klassiek en traditioneel scenario. Er zullen ook nieuwigheden en andere initiatieven op het programma staan.  Er zullen burgers gehuldigd worden op de tribunes. Kortom, we verwachten een volkstoeloop in Brussel om onze Nationale Feestdag te vieren tijdens het defilé, maar ook voor het Feest in de Warande, een nooit eerder vertoond concert en het traditionele vuurwerk.

Ter gelegenheid van de Nationale Feestdag, organiseren de Minister van Binnenlandse Zaken, de FOD Binnenlandse Zaken, Defensie, de Kanselarij van de Eerste Minister, de Federale en Lokale Politie, alsook het Vereniging ter Bevordering en Promotie van Brussel, in Brussel een aantal activiteiten voor het grote publiek. Het is de bedoeling om van deze Nationale Feestdag een groot volksevenement te maken, waarbij alle burgers in het hart van de hoofdstad aan de feestelijkheden kunnen deelnemen.

Een klassiek en traditioneel scenario met de terugkeer van het grote publiek naar Brussel...

Nadat de gezondheidscrisis ons gedurende twee jaar parten heeft gespeeld, hebben de federale overheden een klassiek en traditioneel scenario gekozen voor de organisatie van de feestelijkheden van 21 juli.   Dit jaar zal tevens gekenmerkt worden door een terugkeer van het grote publiek naar Brussel.

Van het preludiumconcert in BOZAR, het militair en burgerlijk defilé of het Feest in de Warande tot het concert en het afsluitend vuurwerk, op het einde van dit document vindt u alle feestelijkheden die op 20 en 21 juli in Brussel georganiseerd worden.

... en nieuwigheden!

21 juli is traditioneel gezien de gelegenheid om de vrouwen en mannen te huldigen en te bedanken die, elk dag en vaak anoniem, hun beste beentje voorzetten voor de veiligheid van onze landgenoten. Dit jaar hebben de federale overheden en hun partners de handen in elkaar geslagen om een Nationale Feestdag te bieden waarbij tradities en moderniteit gecombineerd worden. 

Defensie en de Federale Politie zullen een dynamische demonstratie geven op het Paleizenplein, tijdens welke onze militairen en politieagenten blijk zullen geven van hun expertise en know-how.

In het Jubelpark in Brussel zal de ganse bevolking een nooit eerder vertoond en gratis concert (onder de naam "België viert feest!") kunnen bijwonen. Vanaf 21u00 volgen tal van Belgische artiesten (Alice on the roof, Coely, Typh Barrow, Niels Destadsbader, Salvatore Adamo, Netsky, Laura Tesoro, Charles, Ruben Block, Jérémie Makiese, Noémie Wolfs, Delta, Pommelien Thijs, Yong Yello, Mentissa, Berre, Doowy, Grace en L'Or du commun) en enkele verrassingen elkaar op tot een afsluitende DJ-set (Henri PFR) die het traditionele vuurwerk,  dit jaar om 23u00 afgeschoten vanop de esplanade van het Jubelpark, zal begeleiden.

Ander nieuw initiatief dit jaar: de Nationale Apero! Café's, bars en restaurants worden uitgenodigd om te laten weten dat er ook bij hen gefeest zal worden op 21 juli. Zij mogen een activiteit naar keuze organiseren en het concert op hun schermen uitzenden.  Beelden van de deelnemende horecazaken zullen tijdens het concert en via sociale media gedeeld worden (#nationaleapero).

Op de tribunes

Op de tribunes zullen 50 helden van "Be Heroes" zitten, samen met de personen die hen nomineerden.  Op verzoek van ZM de Koning en de Minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, zet het burgerinitiatief Be Heroes alledaagse helden in de kijker, die, ver weg van alle aandacht, het beste van zichzelf hebben gegeven om anderen te helpen.  In de voorbije weken hebben zeer veel mensen hun helden genomineerd op www.beheroes.be.  Begin september zal de Koning zeven helden en de personen die hen nomineerden, op audiëntie in het Koninklijk Paleis ontvangen.

Ook de Helden van de Overstromingen, vertegenwoordigd door vrijwilligers van het Rode Kruis van België en Rode Kruis-Vlaanderen, verdienen een plaatsje op de tribunes. Deze mensen komen van overal en zijn van alle leeftijden. Ze staan het hele jaar door ten dienste van de bevolking en de meest kwetsbaren onder ons.  Tijdens de verschrikkelijke overstromingen van juli 2021 hebben duizenden vrijwilligers uit de vier hoeken van het land zich ingezet om slachtoffers te helpen.  Enkele honderden onder hen bleven actief zeven dagen op zeven en namen deel aan de verschillende hulpacties van het Rode Kruis van België. Deze "Helden van de Overstromingen" worden op 21 juli geëerd. Sommigen verleenden eerste hulp aan de slachtoffers, anderen hielpen bij evacuaties of schoonmaakoperaties, nog anderen zorgden voor voedselbedeling of psychosociale ondersteuning.

Ook niet te vergeten, de jongeren van het Platform van de Samenlevingsdienst en een delegatie van studenten afkomstig van de verschillende universiteiten en hogescholen van België.

Afspraak dus voor een nooit eerder geziene editie van onze Nationale Feestdag!

Bij zeer warm weer op 21 juli, wees voorbereid:

 • Breng water mee (vooral als je het defilé bijwoont);
 • Hydrateer je regelmatig;
 • Bescherm je tegen de zon;
 • Zorg voor (jonge) kindjes en ouderen.

De website www.2107.be bevat alle informatie over de Nationale Feestdag.

De persmap is beschikbaar via deze link.

Contactpersonen:

FOD Binnenlandse Zaken

Protocoldienst

olivier.vandenplas@rrn.fgov.be

Defensie

Persdienst

press@mil.be

Kanselarij van de Eerste Minister

Persdienst

press2107@premier.fed.be

Quotes van de ministers

Ludivine Dedonder: ”Op deze editie 2022 knopen we opnieuw aan met het plechtige defilé dat we gewoon zijn. Ik hecht vooral aan de deelname van Defensie aan het defilé, om aan de bevolking onze dagelijkse inzet voor haar veiligheid te tonen. Dit defilé is ook een gelegenheid om het personeel dat zich hiervoor inzet met heel het land te eren; een manier voor deze mannen en vrouwen om samen met de aanwezige bevolking hun gehechtheid aan ons land uit te drukken. Deze plechtigheid wil een feest zijn voor heel België, voor alle Belgen en voor onze gehechtheid aan onze instellingen. Ook al is deze 21 juli 2022 in de eerste plaats een feest, toch vergeten we niet dat er 2.000 km verderop een oorlog woedt aan de poorten van Europa. Een oorlog die gezorgd heeft voor de ontplooiing van duizenden Europese militairen aan de grenzen van de NAVO. We vergeten ook niet de burgers die getroffen zijn door de gevolgen van dit conflict. Dit alles stimuleert ons en onze regeringen om verenigd te blijven en samen maar ook elk apart te ijveren voor meer solidariteit. Ik nodig alle burgers die kunnen komen uit om op 21 juli België, onze eendracht en onze solidariteit te vieren.”

Annelies Verlinden: “Het verheugt mij opnieuw een groot publiek in Brussel te mogen verwelkomen, om samen de Nationale Feestdag te vieren. Het wordt een dag met nieuwigheden, zoals de Nationale Apero en het concert. Maar we houden ook tradities in ere, zoals het defilé. We vieren dit jaar de Directie Speciale Eenheden van de Federale Politie, die 50 jaar bestaat, en de lokale politiezones, die 20 kaarsjes uitblazen. Maar we zetten ook helden in de bloemetjes: de vrijwilligers die naar het overstromingsgebied zijn getrokken, de vele landgenoten die hun harten en huizen hebben geopend voor de Oekraïners die hun land hebben ontvlucht, ... We zijn een land van helden, en daar zijn we trots op.”

Thema's en verjaardagen van de componenten

Defensie en de Geïntegreerde Politie zullen de volgende thema's integreren tijdens het defilé en in het Feest in de Warande:

 • Defensie:
  • de evolutie van Defensie in het algemeen;
  • de internationale samenwerking;
  • de jongeren en Defensie;
  • muziek en Defensie.
 • Geïntegreerde Politie:
  • de 50ste verjaardag van de Speciale Eenheden (DSU);
  • de 20ste verjaardag van de oprichting van de politiezones;
  • Wederzijds Respect (een campagne vanuit de FOD Binnenlandse Zaken) en Diversiteit (benadrukt in het kader van de aanwervingscampagne);
  • de jongeren en de politie:
   • de kadetten van de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene, die al jaren deelnemen aan het defilé (troepen te voet);
   • de Rookies van de Federale Politie, die voor de eerste keer zullen defileren op 21 juli (troepen te voet).

Overzicht van de feestelijkheden van 20 en 21 juli 2022

Woensdag 20 juli 2022

 • Vanaf 19u00 - Bal National - Vossenplein

Het grootste bal populaire keert terug naar het Vossenplein in de Marollen in Brussel.   Het volksbal begint met een dansdemonstratie , gevolgd door een reeks gratis concerten.  

Meer info op Bal National.

 • 20u00 - Concert preludium tot de Nationale Feestdag – BOZAR

Dit gratis klassieke-muziekconcert zal bijgewoond worden door Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin.  Het zal plaatsvinden in de Henry Le Bœufzaal van het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel (Bozar). Deze zaal wordt, akoestisch gezien, beschouwd als één van de beste zalen ter wereld. Dit concert wordt georganiseerd door de Koningin Elisabethwedstrijd, in samenwerking met het Belgian National Orchestra en Bozar, dankzij de steun van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en de Nationale Loterij.

Aangezien alle plaatsen toegewezen zijn, werden de inschrijvingen afgesloten.  Het concert zal evenwel uitgezonden worden op de radio op Musiq3 om 20u00 en op de televisie op La Trois om 20u35.  Het zal tevens beluisterd kunnen worden op AUVIO.

Meer info op het preludiumconcert in BOZAR.

Donderdag 21 juli 2022

 • 10u00 - Te Deum - Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal

Het Te Deum van 21 juli zal om 10u in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal gezongen worden in aanwezigheid van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin en de gestelde lichamen en zal geleid worden door Kardinaal Jozef De Kesel.

Er zullen Te Deums plaatsvinden in de provincies (één in Vlaanderen en één in Wallonië in aanwezigheid van Leden van de Koninklijke Familie).

 • Vanaf 10u - Feest in de Warande - Warandepark/Regentschapsstraat en omgeving

Het Feest in de Warande wordt georganiseerd door het "Syndicat d’Initiative-Bruxelles Promotion" en vindt plaats van aan het Justitiepaleis, door de Regentschapsstraat en het Warandepark, tot aan het Parlement.  Iedereen is welkom van 10u00 tot 20u00, klein en groot, met het gezin of met vrienden, om te genieten van een waaier aan gratis, ludieke en folkloristische animatie.

Nieuw dit jaar is het «Sportdorp» in het Warandepark: enkele Brusselse sportclubs organiseren workshops om hun sport te ontdekken of om een initiatie- of een vervolmakingssessie te volgen.

Nog niet te missen feestelijkheden zijn onder andere:

  • vele activiteiten voor kinderen (in het Warandepark);
  • het "Politiedorp'" van de Geïntegreerde Politie (op het Poelaertplein);
  • talrijke activiteiten van Defensie (in de Regentschapsstraat);
  • het "Veiligheidsdorp" van de FOD Binnenlandse Zaken met de Civiele Bescherming en de Brandweer (op de Zavel);
  • en ook de Douane, het Rode Kruis, B-FAST...

Zij geven allemaal gratis demonstraties en initiaties.

Ook musea, plaatsen voor erediensten en instellingen zetten hun deuren open: het Federaal Parlement (Kamer en Senaat), het Rekenhof, het Justitiepaleis, de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk, de Sint-Jacob-op-de-Koudenbergkerk, de Protestantse Kerk Brussel, de Grote Synagoge van Brussel, de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Bozar, BIP Brussels, het Muziekinstrumentenmuseum, Square Brussels.

Meer info op Feest in de Warande.

 • 11u00 - Officiële opening van het Feest in de Warande
 • 16u00 - Militair en burgerlijk defilé

Het traditionele militaire, politie-! en burgerlijk defilé vindt plaats vanaf 16u00 op het Paleizenplein.   Het zal begeleid worden door de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen (Defensie).

Na het militaire defilé organiseert Defensie, met de ondersteuning van de Federale Politie, een dynamische demonstratie op het Paleizenplein, tijdens welke onze militairen blijk zullen geven van hun know-how.

Enkele interessante feiten:

  • Eerste deelname van de Rookies van de Federale Politie aan het defilé te voet .
  • Burgerlijke voertuigen die ingezet werden bij actuele gebeurtenissen zullen defileren op het Paleizenplein (overstromingen juli 2021, conflict Rusland-Oekraïne februari 2022, drama Strépy-Bracquegnies maart 2022).

Op de tribunes worden burgers geëerd:

  • de Be Heroes;
  • de Helden van de Overstromingen;
  • de jongeren van het Platform van de Samenlevingsdienst;
  • studenten van verschillende Belgische universiteiten en hogescholen.

meer info op militair en burgerlijk defilé.

 • Van 17u00 tot 22u00 - Resto National - Vossenplein

Op het Vossenplein in de Marollen in Brussel wordt een groot mossel-friet diner georganiseerd.

Meer info op Resto National.

 • 21u00 - Gratis concert - Jubelpark

In het Jubelpark in Brussel zal de ganse bevolking een nooit eerder vertoond en gratis concert (onder de naam "België viert feest!") kunnen bijwonen.  Vanaf 21u00 volgen tal van Belgische artiesten en enkele verrassingen elkaar op.  Het concert wordt georganiseerd door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

Op het programma:

Alice on the roof • Coely • Typh Barrow • Niels Destadsbader • Salvatore Adamo • Netsky • Henri PFR • Laura Tesoro • Charles • Ruben Block • Jérémie Makiese • Noémie Wolfs • Delta • Pommelien Thijs • Yong Yello • Mentissa • Berre • Doowy • Grace • L'Or du commun

Meer info op het concert.

 • 23u00 - Vuurwerk - Jubelpark

Een afsluitende DJ-set zal het traditionele vuurwerk, dit jaar afgeschoten vanop de esplanade van het Jubelpark, begeleiden. Het vuurwerk wordt georganiseerd door het "Syndicat d’Initiative-Bruxelles Promotion".

Meer info op het vuurwerk.