20 jun 2024 07:12

Voortaan kan de ene persoon fiscale handelingen uitvoeren voor een andere persoon.

Wie nu al hulp krijgt van een naaste om veel voorkomende fiscale handelingen in zijn plaats uit te voeren of dat in de toekomst wil, kan  die persoon voortaan volledig delegeren om dat te doen. 

Het nieuwe mandaat Belastingaangifte Burger biedt  gemandateerde personen nu de mogelijkheid  om hun eigen verbindingsmiddelen te gebruiken om gemakkelijk op te treden in naam van hun naaste, zonder dat ze naast hen hoeven te staan.

Dit komt ook tegemoet aan de behoefte van familiale bewindvoerders om in naam van een beschermde persoon te kunnen optreden.

Hoe gaat men te werk?                                                                  

De ene persoon  kan de toegang tot zijn of haar fiscaal dossier MyMinfin (en tot de nodige documenten) delegeren aan de andere  door samen een mandaat Belastingaangifte Burger te ondertekenen in de toepassing Mandaten.

De gemandateerde  kan dan o.a. volgende handelingen uitvoeren in naam van de andere :

  • de belastingaangifte indienen of het voorstel van vereenvoudigde aangifte controleren
  • een betalingsplan aanvragen
  • antwoorden op een brief van de FOD Financiën
  • een huurcontract raadplegen.

Kan men  nog een beroep doen op een accountant?

Men  kan nog altijd  beroep doen op een professional (expert-accountant …) om met het nieuwe mandaat Belastingaangifte PB-BNI zijn of haar veelvoorkomende fiscale handelingen te delegeren.

Meer informatie?

Raadpleeg: