29 mrt 2006 17:54

Vooruitzichten voor rating van Belgische overheidsobligaties

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

Het Agentschap van de Schuld heeft het genoegen u te melden dat Moody's Investors Service gisteren beslist heeft om haar vooruitzichten voor de rating van de (lange termijn) federale staatsschuld te wijzigen van "stabiel" naar "positief". Moody's noteert de Belgische staatsschuld op lange termijn momenteel als Aa1, één niveau onder het maximum van Aaa. Moody's verwees naar de Belgische budgettaire politiek, die een voortdurende en substantiële daling van de schuldgraad met zich mee brengt, met een snelle convergentie naar de gemiddelde niveaus in de eurozone op middellange termijn.