08 dec 2023 19:58

Voorwaarden voor het Terug Naar Werk-fonds

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat bepalingen van de wetgeving rond het “Terug Naar Werk-fonds” uitvoert.

De gewijzigde wet over de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voorziet een nieuw financieringssysteem voor het inkopen van dienstverlening door mensen die arbeidsongeschikt zijn via een tussenkomst van een “Terug Naar Werk-fonds”.

Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt:

  • de toekenningsvoorwaarden die de gerechtigden moeten vervullen om aanspraak te kunnen maken op een tussenkomst van het "Terug Naar Werk-fonds"
  • de gespecialiseerde dienstverlening op maat, evenals de criteria waaraan deze erkende dienstverleners moeten voldoen;
  • de wijze van kennisgeving en de wijze van betaling van de bijdrage door de werkgever

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.