21 okt 2021 17:15

Voorwaarden voor het verkrijgen van de vergunningen voor de stations van het radiocommunicatienetwerk ASTRID

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het door ASTRID geëxploiteerde radiocommunicatienetwerk.

Het ontwerp vervangt het koninklijk besluit van 14 mei 2000 en schept een geactualiseerd kader voor de voorwaarden voor de verkrijging en uitoefening van de vergunningen voor de stations van het radiocommunicatienetwerk ASTRID.

Krachtens de wet van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten levert het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) de vergunningen af voor de stations van het radiocommunicatienetwerk ASTRID. Het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen is dus, met uitzondering van hoofdstuk IV, van toepassing op het radiocommunicatienetwerk ASTRID. 

Het ontwerp van koninklijk besluit bevat enerzijds vrijstellingen voor sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 18 december 2009, en anderzijds specifieke aanvullende bepalingen voor het radiocommunicatienetwerk ASTRID. Het laat ook toe dat het BIPT een vergunning toekent aan ASTRID voor het oprichten van een eigen specifiek radiotoegangsnetwerk voor breedbandcommunicatie. Dit netwerk zal in principe gebruikmaken van de 8MHz duplex grenzend aan de 700 MHz-frequentieband, die op Europees niveau werd geïdentificeerd voor oplossingen voor openbare veiligheid en beveiliging, civiele bescherming en rampenbestrijding (PPDR). Dit besluit werd samen met het KB 700 MHz goedgekeurd

Het ontwerp wordt voorgelegd aan het Interministerieel comité voor telecommunicatie, radio-omroep en televisie, aan het Overlegcomité en aan de Raad van State.