13 nov 2009 12:43

Voorzitterschap van de EU

Voorbereiding van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie in 2010

Voorbereiding van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie in 2010

De ministerraad heeft kennis genomen van de voortgang van de voorbereiding van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie dat van 1 juli tot 31 december 2010 plaatsvindt. Op basis van die informatie heeft de ministerraad nog een aantal beslissingen genomen over:

  • de bezoldiging en de opleiding van het uitzonderlijk en tijdelijk personeel
  • het bedrag en de verdeling van het budget voor het voorzitterschap: de vastlegging van een interdepartementale provisie en de deelname van de gewesten en gemeenschappen in de kosten voor het voorzitterschap
  • de vervaldagen voor de finalisering van de kalender
  • de lijst met informele raden (maximum 14)
  • de oprichting van gemeenschappelijke infrastructuur en diensten (renovatie van het Egmontpaleis, accreditering en begeleiding van delegaties, website en openingsevenement)
  • het handvest en de handleiding voor de organisatie van duurzame evenementen in het kader van het voorzitterschap 
  • de raadpleging van het middenveld
  • de relaties met het Europees parlement 
  • de omzetting en de uitvoering van het Europees recht