23 nov 2004 14:00

Voorzorgsmaatregelen van de federale overheidsdienst Volksgezondheid

De Belgische overheid werd op de hoogte gebracht van het gebruik van enkele loten van stabiele plasmaderivaten die ingevoerd werden uit een Europese plasmapool die ook plasma van een persoon bevatte waarbij onlangs de mogelijke diagnose van de uiterst zeldzame variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (vCJD) is vastgesteld.

De Belgische overheid werd op de hoogte gebracht van het gebruik van enkele loten van stabiele plasmaderivaten die ingevoerd werden uit een Europese plasmapool die ook plasma van een persoon bevatte waarbij onlangs de mogelijke diagnose van de uiterst zeldzame variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (vCJD) is vastgesteld.

Het betreft drie loten die meer dan een jaar geleden verdeeld en toegediend werden. De geneesmiddelen waren bedoeld voor hemofiliepatiënten of werden na levertransplantaties gebruikt. Het betreft een lot van een stollingsfactor Factor IX (solvent-detergent 20 ml, vervaldatum 07/2003, distributie in België 12/05/2002 tot 30/04/2003 - enkel gebruikt bij patiënten met hemofilie type B), een lot Factor VIII (solvent detergent 10 ml, vervaldatum 10/1997, distributie in België 24/01/1996 - 03/07/1997 gebruikt bij hemofilie type A) en een lot immunoglobulines (Anti-HBs Immunoglobulines 5000 IU IV 100 ml, vervaldatum 03/2003, distributie in België 10/07/2001 tot 30/11/2001 - enkel gebruikt bij levertransplantaties). Overdracht van vCJD door stabiele plasmaproducten heeft zich nog niet voorgedaan, maar het risico kan niet volledig uitgesloten worden. Bovendien wordt het mogelijke risico van overdracht zeer beperkt door de maatregelen die momenteel van toepassing zijn, met in het bijzonder de verschillende stappen tijdens het productieproces van deze geneesmiddelen. Zodra de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu te weten kwam dat er ook in België stabiele plasmaderivaten waren verdeeld, hebben zij alles in het werk gesteld om met de hulp van ziekenhuizen, artsen en overkoepelende organisaties de betrokken patiënten op te sporen. In samenwerking met de behandelende levertransplantatiegeneesheren wordt een brief verstuurd naar de 80-tal betrokken patiënten, terwijl de vereniging van hemofiliepatiënten een bericht stuurt naar haar leden die regelmatig zulke geneesmiddelen toegediend krijgen. De federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft een omzendbrief verspreid onder de artsen en apothekers. De berichtgeving en een veelgestelde vragenlijst werd gepubliceerd op de website van de FOD directoraat-generaal Geneesmiddelen www.afgip.fgov.be en de Dienst Gezondheidsmonitoring www.health.fgov.be/AGP/ rubriek actualiteiten. De federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft door middel van deze communicatiestrategie gepoogd om zowel de artsen, apothekers als alle betrokken patiënten sereen, eerlijk en zo duidelijk mogelijk in te lichten. Contactpersoon voor de pers: Inge Jooris 02/214 42 96 0475/80 04 87 inge.jooris@health.fgov.be