30 mrt 2007 17:00

Vorderingsrecht voor de bescherming van het milieu

Versterking van het vorderingsrecht voor de bescherming van het leefmilieu

Versterking van het vorderingsrecht voor de bescherming van het leefmilieu

Minister van Leefmilieu Bruno Tobback stelde een voorontwerp van wet voor dat het vorderingsrecht voor de bescherming van het milieu aanpast in functie van de ervaring van de laatste tien jaar. De wet van 12 januari 1993 geeft aan verenigingen voor milieubescherming onder bepaalde voorwaarden een vorderingsrecht voor collectief belang. De aanpassing van de wet versterkt nu de bescherming van het leefmilieu door te voorzien dat de rechter maatregelen moet nemen op het vlak van milieubescherming wanneer hij een kennelijke overtreding of ernstig risico op overtreding van het milieurecht vaststelt. Hij kan ook de staking van een handeling bevelen. Daarnaast werkt de nieuwe aanpassing een aantal leemten weg in de materiële toepassing en schrapt de voorwaarden kennelijk en ernstig die de schending moeten kwalificeren. Ten slotte is er een overgangsbepaling voorzien.