27 okt 2006 17:00

Vorming van militairen

Samenwerking tussen Landsverdediging, Gewesten en Gemeenschappen voor de vorming van militairen

Samenwerking tussen Landsverdediging, Gewesten en Gemeenschappen voor de vorming van militairen

De ministerraad keurde op voorstel van Minister van Landsverdediging André Flahaut een ontwerp van protocolakkoord goed tussen Landsverdediging, de gewesten en de gemeenschappen over de samenwerking op de arbeidsmarkt. Het gaat om de aanwerving, opleiding en beroepsoriëntering van militairen die buiten landsverdediging aan de slag willen gaan. Het protocolakkoord verbindt de minister van landsverdediging, de ministers van werk en vorming van de gewesten en de ministers voor onderwijs en vorming van de gemeenschappen.