20 jul 2006 17:00

Vorming van polyvalente geniemodules in de DRC

Sturen van een militair detachement naar Kalemie voor de vorming van polyvalente geniemodules

Sturen van een militair detachement naar Kalemie voor de vorming van polyvalente geniemodules

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de ministerraad akkoord met het behoud van een achterwacht van 41 militairen, vanaf 20 juli 2006, te Kalemie in de Democratische Republiek Congo (DRC). Dit detachement zal de transitie verzekeren tussen het einde van de technische vorming van de geïntegreerde Congolese brigades en het begin van de vorming van de genie maar ook om de beveiliging van onze installaties en materieel te verzekeren. Het detachement zal vervolgens, vanaf 22 augustus 2006, op 67 militairen worden gebracht, ten einde vanaf september de vorming van de genie te kunnen starten.