25 feb 2022 18:47

Vraag voor toegang tot de data van de permanente steekproef

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de vraag van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg om toegang te verkrijgen tot de data van de permanente steekproef.

Het ontwerp beoogt het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg toegang te verlenen tot de databestanden van de permanente steekproef van de gezondheidszorg van het Intermutualistisch Agentschap.

De permanente steekproef kan het Instituut gegevens leveren om inzicht te krijgen in het gebruik van de gezondheidszorg, de evolutie van zorgbehoefte, de opvolging en monitoring van kwaliteitsaspecten, de epidemiologie, de incidentie van aandoeningen etc. Dankzij deze toegang zal het Instituut ook een correctere selectie van de nodige gegevens kunnen maken wanneer het andere gegevens bij het Intermutualistisch Agentschap opvraagt.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 278, vijfde lid van de programmawet (I) van 24 december 2002, betreffende de vraag van het Vlaams Instituut voor kwaliteit van zorg (VIKZ) om toegang te verkrijgen tot de data van de permanente steekproef