07 mrt 2008 12:40

Vrij verkeer van diensten

Vrijstelling van arbeidsvergunning voor werknemers uit de EER gewijzigd

Vrijstelling van arbeidsvergunning voor werknemers uit de EER gewijzigd

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat bepaalt in welke gevallen werknemers uit derde landen die in een onderneming van de Europese Economische Ruimte werken, vrijgesteld zijn van een arbeidsvergunning. Het voorstel van minister van Werk Josly Piette gaat de werknemers aan, die in het kader van een dienstverlening tijdelijk in België werken.

De voorwaarde dat de werknemer ten minste zes maanden in dienst moet zijn van de onderneming vervalt. De verblijfsvergunning moet geldig zijn tot het einde van de prestaties en niet meer tot drie maanden erna. Die wijzigingen zijn het gevolg van de arresten van het Europese Hof van Justitie dat oordeelde dat die voorwaarden een belemmering vormden voor het vrije verkeer van diensten.

Het ontwerp wijzigt artikel 2, 14° van het kb van 9 juni 1999 dat de wet van 30 april 1999 over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers uitvoert.